Het gevaar van tomeloos lenen

-- (tijd) - De crisis is mede het gevolg van een gewijzigde kredietpolitiek. De Amerikaanse hypotheekproblemen herinnerden de banken eraan dat de strategie van massaal leningen toekennen, die herverpakken en doorverkopen, grote risico's inhoudt. Dus draaiden ze de geldkraan dicht. Kan een nieuwe kredietcrisis worden vermeden? Allicht niet via meer toezicht en regeltjes. Misschien wel met een eindige lijst van krediettypes die mogen worden herverpakt. En met een plafond voor leningen om te beleggen.