Advertentie
Advertentie

Inflatie laagst in twee jaar

(tijd) - De inflatie in juli is gedaald tot 1,6 procent op jaarbasis. Dat is het laagste cijfer in meer dan twee jaar. Op maandbasis bedroeg de inflatie 0,34 procent. De lage cijfers zijn opmerkelijk omdat de olieprijzen de afgelopen maand piekten. In juli werden vooral vakantiedorpen duurder, net als elektriciteit, motorbrandstoffen, aardappelen, vloeibare brandstoffen en buitenlandse reizen. Verse groenten, bloemen en planten werden ondanks de aanhoudende droogte goedkoper. Het gezondheidsindexcijfer steeg in juli met 0,32 punten tot 104,25 punten. De spilindex werd niet overschreden. Ambtenarenlonen en sociale uitkeringen worden bijgevolg niet geïndexeerd.