Johan Reybroeck (Dexia) 'Het lijkt wat op een overroepen echo'

(tijd) - Johan Reybroeck van Dexia Asset Management is duidelijk: 'Het gaat om een wereldwijde financiële crisis door een gebrek aan liquiditeiten. De hamvraag is of die crisis overslaat naar de echte economie? Pas als de kredietstroom naar bedrijven voor overnames en investeringen opdroogt, is er een probleem. Dan stokt de motor van de reële economie.' Reybroeck denkt niet dat het zover komt: 'Wij blijven hoopvol. Als we geluk hebben, waait alles wel over.'