Koning moet oranje-blauw nieuw leven inblazen

-- (tijd) - Koning Albert moet de komende dagen zien of de oranje-blauwe formatie nog gered kan worden. Het Vlaamse front hoopt dat de Franstalige partijen tot inkeer komen. 'Alle Vlaamse partijen zitten op dezelfde lijn. We zijn vragende partij voor een staatshervorming waarvoor een tweederdemeerderheid in het parlement nodig is. Het is van belang dat de Franstaligen zich bereid tonen op zoek te gaan naar die meerderheid', klinkt het.