Liberalisering energiemarkt uitgewerkt

(tijd) - Het effect van de liberalisering van de Vlaamse energiemarkt is gestopt. Het marktaandeel van de nieuwe leveranciers op de elektriciteitsmarkt stabiliseert rond 12 procent. De elektriciteit wordt weer duurder door hoge brandstofkosten, zegt André Pictoel, de directeur van de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas (VREG).