Advertentie
Advertentie

Louis Tobback gaat strijd aan voor behoud opkomstplicht

De SP gaat het komende politieke seizoen actief campagne voeren voor het behoud van de stemplicht. Op een persconferentie waarop hij de partijagenda van de volgende maanden toelichtte, verdedigde partijvoorzitter Louis Tobback de opkomstplicht met vuur. Dat de VLD met alle middelen ijvert voor de invoering van een stemrecht, noemt de SP-voorzitter 'plat opportunisme' dat maar één bedoeling heeft: een conservatieve regering aan de macht brengen. De afschaffing van de stemplicht zou de SP bijna de helft (47,8%) van haar stemmen doen verliezen, blijkt uit een studie van de politologen Johan Ackaert en Lieven De Winter. Alleen het Vlaams Blok zou nog zwaardere klappen krijgen.