Niets te doen tegen Electrabel

-- (tijd) - De overheid noch andere instanties zijn bij machte de door Electrabel aangekondigde prijsstijging te blokkeren. Dat zegt de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG). Daarom pleit ze voor een tijdelijke invoering van maximumtarieven, wat indruist tegen de door Europa opgestarte liberalisering van de energiemarkt.

Electrabel schokte midden juni consumenten en bedrijven door een forse prijsverhoging voor gas en elektriciteit aan te kondigen. Electrabel is veruit de grootste producent en leverancier van energie in ons land. Vrijwel onmiddellijk gaf federaal minister van Economie Marc Verwilghen (Open VLD) de energieregulator CREG de opdracht een onderzoek te voeren naar die tariefaanpassingen.

Die studie is klaar en bevestigt dat de jaarlijkse gasfactuur met 17 procent zal stijgen voor een gemiddelde residentiële aardgasverbruiker. Elektriciteit kan kmo's 8 tot 18 procent meer kosten. 'Maar', besluit de CREG, 'noch wij, noch enige andere instantie in dit land beschikt vandaag over de wettelijke middelen om die prijsverhoging tegen te houden.'

Opmerkelijk is de eerste van zes aanbevelingen van de CREG. Daarin pleit ze voor de invoering van maximumprijzen 'als ernstige tekortkomingen op de markt zijn vastgesteld'. Maar die maatregel moet wel tijdelijk zijn, 'in afwachting van structurele maatregelen zoals het creëren van daadwerkelijke concurrentie'.

'De gaswet laat de ministerraad toe een maximumprijs op te leggen, na advies van de CREG', zegt Tom Vanden Borre, de woordvoerder van de reguleringscommissie. Alleen dreigt de toepassing daarvan op Europese weerstand te botsen, zoals in Frankrijk onlangs het geval was.

Test-Aankoop, dat nochtans de belangen van de consumenten verdedigt, is tegen het vastleggen van maximumprijzen omdat het de concurrenten van Electrabel zou benadelen. De CREG pleit in haar vijf andere aanbevelingen vooral voor structurele ingrepen om de energiemarkt vrij te maken en de concurrentie te laten spelen.

De CREG vindt ook dat de redenen van Electrabel om de tarieven fors op te trekken, niet altijd hout snijden. Ze kreeg ook geen zicht op de reële aankoopprijs van gas omdat Distrigas, een zuster van Electrabel, weigerde daarover gegevens te verstrekken. Volgens Vanden Borre heeft Distrigas daarmee 'mogelijk een strafbaar feit gepleegd'. 'We bekijken of we daarover een rapport bezorgen aan de federale overheidsdienst Economie.'

De woordvoerster van Electrabel spreekt over 'zware beschuldigingen'. Het bedrijf zegt geen zicht te hebben waarop de CREG zich baseert en spreekt de praktijk formeel tegen. Electrabel vraagt inzage in de studie. GUM

-- Pagina 3

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud