'Je zou mensen moeten aanstellen die in de overheid op zoek gaan naar vermarktbare kennis.'