'Als de doorsnee-pensioenleeftijd zou stijgen tot het niveau van 35 jaar geleden, dan zou het pensioenprobleem voor twee derde opgelost zijn.'