'In de huidige omstandighedenben ik het meest bezorgd om de inflatierisico's.'