'Het probleem situeert zich niet tussen Franstaligen en Vlamingen, maar gaat over de aanpassing van onze economie aan de globalisering.'