(tijd) - Leo van Gansewinkel (68) verkoopt wellicht nog dit jaar zijn afvalbedrijf. Hij stichtte Van Gansewinkel in 1964, toen het ophalen van huishoudelijk- en bedrijfsafval nog een randfenomeen was dat vooral tot de gemeentelijke taken behoorde. Als privébedrijf met afval beginnen was in die periode erg gewaagd en bracht nauwelijks wat op. Alleen pioniers met een hoog risicoprofiel en avonturiers stapten in afval. De avonturiers zijn nu verdwenen, pionier Leo van Gansewinkel bleef.