'Het is zomer, of de wereld nu in brand staat of niet: het is zomerprogrammering op Terzake. Elke avond een tijdloze reportage. Met alle respect, maar ik vind dat veelzeggend.'