Advertentie
Advertentie

Om de toekomst van onze economie en onze welvaart veilig te stellen moeten we het hier in België dringend over een andere boeg gooien. Die noodkreet laten twee bedrijfsleiders, Mimi Lamote en Urbain Vandeurzen, vandaag in deze krant horen. Als we overeind willen blijven in de globaliserende wereld, moeten we ondernemender en innoverender worden, en moeten we iets doen aan onze loonkosten, zeggen ze.