Advertentie
Advertentie

De Europese Commissie eiste gisteren dat België - en vooral de zware industrie in ons land - veel meer inspanningen doet om de klimaatdoelstellingen van Kyoto te halen. België moet, op grond van Kyoto, de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met 7,5 procent verminderen. Maar de laatst beschikbare Europese cijfers duiden eerder op een stijging van de uitstoot dan op een begin van een daling.