Advertentie
Advertentie

De Vlaamse beweging heeft het niet begrepen op het Belgische koningshuis. De Von Saksen-Coburgs worden beschouwd als de verdedigers van het unitaire België en als overblijfselen van de Franstalige overheersing. In het kader van de staatshervorming willen ze de functie van de koning zoveel mogelijk inperken, in afwachting van de afschaffing ervan.