'Voor de grootste machthebbers van het land zijn die spelletjes in Hertoginnedal van bijkomend belang geworden.'