Paars rekent voor 2006 op begrotingsbonus Eurostat

-- (tijd) - De Belgische regering verwacht dit jaar van Eurostat een begrotingsbonus van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te krijgen. De experts van de Europese Commissie kunnen daarmee de smet ongedaan maken die ze in de ogen van de regering op het paarse blazoen hebben geworpen, door het lichte overschot op de staatsrekening van 2005 om te buigen in een stevig tekort.