Paarse verpampering

De begroting 2007 bevat niet alleen snoepjes voor de burger/kiezer. Ook voor de ondernemingen bevat ze lekkers. De uitbreiding van de moeder-dochterrichtlijn zal ons land aantrekkelijker maken voor buitenlandse investeerders. De eenheid van btw zal voor heel wat bedrijvengroepen de administratieve rompslomp verminderen en voor de banken zelfs een besparing inhouden. De verdere lastenverlaging op ploegenarbeid en overuren zullen ons land competitiever maken.