Advertentie
Advertentie

Reacties

-- 'Een staaltje acrobatie om de wet op de kernuitstap te omzeilen.' Zo omschrijven de milieuorganisaties Inter- Environnement Wallonie, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu het princiepsakkoord over kernenergie. 'Er is geen enkele reden om vandaag de sluiting te herzien. In tegenstelling tot wat de nota van de formateur wil laten uitschijnen, is de bevoorradingszeker-heid van het land niet in gevaar.'