Regering dwingt Suez gaskorting te betalen

-- (tijd) - De regering wil Suez laten opdraaien voor de korting op de aardgasfactuur van de gezinnen. Deze korting kost de overheid ruim 100 miljoen euro. De regering eist dat Suez dat bedrag betaalt en koppelt dat aan de besprekingen over de fusie tussen Suez en Gaz de France.