Regering viseert belastingvrije reserve van ondernemingen

-- (tijd) - De regering overweegt in te grijpen in het stelsel van de belastingvrije reserve, het deel van de bedrijfswinst waarop geen vennootschapsbelasting wordt betaald. Het past in de begrotingsopmaak 2007, die vandaag rond moet zijn.