Advertentie
Advertentie

Rol raad van bestuur nog niet uitgespeeld

-- (tijd) - De rol van de raad van bestuur bij een vijandige overname is met het in werking treden van de nieuwe wetgeving niet uitgespeeld. Ook de ondernemingsraad kan een cruciale rol spelen in een overnameproces.