Advertentie
Advertentie

Rondetafel van de laatste hoop voor Forges de Clabecq

De rechtbank van koophandel van Nijvel wil dat de curatoren van het failliete staalbedrijf Forges de Clabecq de activiteiten voortzetten en zo snel mogelijk de ovens heropstarten. Het blijft evenwel onduidelijk hoe een en ander moet gefinancierd worden. Volgens de rechtbank moeten de curatoren een rondetafelgesprek organiseren met alle betrokken partijen (het Waals Gewest, vakbonden, banken...), met het oog op de redding van Forges. Luc Versluys, voorzitter van de rechtbank van koophandel, velde zijn besluit na overleg met het Waals Gewest en rekening houdende met de opmerkingen van de curatoren en met het requisitoir van procureur des Konings Goethals die pleitte voor het voortzetten van de activiteiten.