Schuld stijgt, tekort daalt in eurozone

-- (tijd) - Het gemiddelde overheidstekort in de eurozone daalde in 2005 tot 2,4 procent van het bbp. In 2004 lag het gemiddelde nog op 2,8 procent; in 2003 op 3,1 procent. De gemiddelde overheidsschuld in de eurozone steeg in 2005 van 69,8 naar 70,8 procent van het bbp.