Succes intrestaftrek moet blijken uit toestroom vers geld

-- (tijd) - De kapitaalverhogingen van de vennootschappen zijn de eerste indicatoren van het succes van de notionele intrestaftrek. De eerste cijfers zijn bemoedigend. Dit voorjaar vonden al voor miljarden euro's kapitaalverhogingen plaats. In vele gevallen gaat het om vers 'buitenlands' geld. Daar was het de regering in de eerste plaats om te doen: buitenlandse kapitaalstromen afleiden naar ons land.