Toplui verwachten meer bedrijfsafsplitsingen

(tijd) - De toplui van de grootste bedrijven verwachten het komende jaar een stijging van het aantal bedrijfsafsplitsingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Allen & Overy. Het advocatenkantoor peilde in mei en juni naar de mening van de topkaderleden van bedrijven uit de FTSE 350- en Fortune 500-beursindexen. Bijna alle respondenten verwachten dat hefboomfondsen en activistische investeerders de afsplitsingen zullen beïnvloeden (87%). Bijna twee derde ziet fiscale problemen als het voornaamste struikelblok voor een afsplitsing (61%) en een derde haalt pensioenverplichtingen als hinderpaal aan (34%). In ons land is het bekendste bedrijfsafsplitsingsplan dat van Agfa-Gevaert.