Vooral jaar-rekening 1999

* Het parket wrijft Dexia in zijn ontwerpdagvaarding vooral de valsheid in de jaarrekeningen van het boekjaar 1999 aan.