Waarom de Fed alleen het disconto verlaagt

-- (tijd) - De Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde gisteren haar discontotarief met 50 basispunten tot 5,75 procent om de liquiditeitsproblemen van de banken te verzachten. Maar het valt op dat zij de basisrente niet aanpaste, hoewel beide rentetarieven doorgaans samen dalen en stijgen. Waarom verlaagde de Fed maar één rentetarief? We werpen een blik op de beleidsinstrumenten van de Fed.