Werkloosheid op industriële schaal

Het regent de jongste tijd werkloosheidsstatistieken. Honderdduizend werklozen blijken nooit meer dan zes maanden gewerkt te hebben. Ruim 200.000 werklozen zijn al langer dan vijf jaar werkloos. Meer dan de helft van de werklozen krijgt een uitkering van meer dan 800 euro per maand, meestal als gezinshoofd. Van die werkloze gezinshoofden is meer dan 50 procent al langer dan vijf jaar werkloos. Ruim 40 procent van de officiële beroepsbevolking van Turkse, Marokkaanse, Algerijnse en Congolese nationaliteit is werkloos. En last but not least: in ons land stijgt de werkloosheidsgraad licht, terwijl de gemiddelden van de Europese Unie en de eurozone dalen.