Advertentie
Advertentie

Wetsvoorstel over actie tegen handelsbarrières

(reuters) - Twee Amerikaanse senatoren ontvouwden een wetsvoorstel dat het Congres een grotere rol toekent bij het doen naleven van de handelswetten. Ze willen dat jaarlijks een lijst wordt opgesteld van de meest schrijnende handelsbarrières in het buitenland. Een functionaris moet die onderzoeken en indien nodig een rechtszaak beginnen. De senatoren stellen ook de oprichting voor van een commissie die nagaat welke beslissingen van de Wereldhandelsorganisatie indruisen tegen de belangen van de VS. De wet weerspiegelt de ongerustheid over het hoge handelstekort en de overtuiging dat in de verwerkende nijverheid jobs verloren gaan omdat andere landen zich niet aan de regels houden.