Advertentie

Zacht winterweer leidt tot economisch optimisme

'Dat het zachte weer via lagere olieprijzen een positieve impuls kan geven, is een macro-economische vaststelling', meent Van de Cloot. 'Een olieprijs onder 55 dollar per vat stemt de ondernemers optimistischer.' Dat ondernemersvertrouwen was in de laatste maanden van 2006 teruggevallen door de negatieve gevolgen van de weersomstandigheden op de verkopen van winterkleding.

Van de Cloot verwacht dat het consumentenvertrouwen enkele punten zal stijgen. Door het milde winterweer spenderen gezinnen een kleiner stuk van hun beschikbare budget aan verwarming en energie. 'Maar hier moet rekening gehouden worden met het negatieve effect van Volkswagen Vorst bij de vorige meting, die de volgende keer een kleinere rol zal spelen.'

BOUWSECTOR

'Een andere sector die wel vaart bij het zachte winterweer is de bouwsector', zegt Van Craeynest. Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie, stemt daar mee in: 'Dat klopt, het zachte winterweer heeft een positief effect op onze sector. Bouwbedrijven kunnen gewoon voort blijven werken. Tot dusver zijn in Vlaanderen nog geen vorstdagen opgenomen, maar dat kan nog veranderen natuurlijk.'

Masschelein benadrukt dat er een onderscheid is tussen slechte weersomstandigheden en vorst. 'Het toekennen van vorstdagen wordt collectief bepaald, terwijl werken bij slechte weersomstandigheden zoals regen een beslissing van het bedrijf is.' Bij het toekennen van vorstdagen, wanneer bouwvakkers in een situatie van technische werkloosheid verkeren, kunnen werklieden aanspraak maken op het fonds voor bestaanszekerheid van de Bouwunie.

53 dollar

Volgens het Federaal Planbureau doet een daling van de olieprijs met 20 procent de economische groei in België met 0,17 procentpunt stijgen. De inflatie daarentegen daalt met 0,27 procentpunt. De olieprijs schommelde gisteren rond 53 dollar per vat. De meeste economen baseerden hun economische vooruitzichten voor 2007 op een gemiddelde olieprijs van 60 tot 65 dollar per vat. MG/WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud