ZNJ in nauwe schoentjes

(tijd) - De handelsrechter in Brussel heeft het modehuis ZNJ het gerechtelijk akkoord niet toegekend. ZNJ had dat op 9 oktober aangevraagd.