Meer meldingen terrorismegeld

(tijd) - De antiwitwascel heeft in 2005 een recordaantal dossiers van terrorismefinanciering doorgegeven aan het gerecht. Het zijn er 24, dubbel zoveel als in 2004 en meer dan in 2002 (19), na de aanslagen van 11 september. De cijfers komen van de minister van Financiën Reynders. De banken klagen dat ze de verplichte melding van terreurgeld niet aankunnen. Reynders belooft hen te informeren over de mechanismen die terroristen gebruiken. LB