Advertentie

Analisten zien margekrimp bij Delhaize aanhouden

Delhaize-CEO Frans Muller ©Photo News

Supermarktgroep Delhaize publiceert donderdag voorbeurs zijn tweedekwartaalresultaten. Analisten verwachten volumegroei in de VS, al gaat dat ten koste van de marges. Ook in België blijven de marges krimpen, en daar komt de impact van de sociale onrust bovenop.

Allereerst de prognoses. Analisten verwachten gemiddeld dat de groepsomzet met zowat 1 procent zal terugvallen tot 5,22 miljard euro. De nettowinst zou een kleine 10 procent dalen tot 96 miljoen euro. Bij een supermarkgroep zoals Delhaize is echter het ebit-lijntje (de bedrijfswinst) de voornaamste indicator. Daar voorspellen de analisten een daling van 15 procent tot om en bij de 170 miljoen euro.

Delhaize zit in de hoek waar de klappen vallen. Topman Frans Muller is zich aan het terugplooien op de markten waar hij kan winnen, en keilde in dat kader al een resem Centraal-Europese activiteiten de deur uit. En in de markten waar hij wel actief wil blijven, moet hij het hoofd zien te bieden aan almaar fellere concurrentie.

In de VS lijkt de groep daarvoor wel de juiste strategie te hebben gevonden. Het volledig opgefriste Food Lion-netwerk laat veelbelovende cijfers zien, en ook bij de noordoostelijke luxeketen Hannaford reageerde de directie gepast op de toegenomen concurrentie. Rabo-analisten Patrick Roquas en Karel Zoete voorspellen een vergelijkbare omzetgroei in de VS van maar liefst 3,2 procent. Niemand in de Amerikaanse retailsector doet beter.

Marges

Maar Delhaize betaalt daar een prijs voor. Om meer klanten te lokken, moet de groep in zijn prijzen, en dus ook zijn marges, snijden. Roquas en Zoete plakken ook daar een cijfer op. Ze verwachten een daling van de ebitmarge met 20 basispunten tot 3,6 procent. Maar ook daar zien ze een lichtpunt. Vanaf het tweede halfjaar zou die marge weer moeten verdapperen, omdat dan de investeringen gebeurd zijn en de vruchten van dat werk kunnen geplukt worden.

Het goede parcours in de VS staat echter in schril contrast met thuismarkt België. Daar blijft de felle concurrentie vreten aan het marktaandeel en de marges. Roquas en Zoete houden rekening met een vergelijkbare omzetdaling van 2,5 procent en een margedaling met 70 basispunten tot 3,3 procent.

Herstructurering

Een deel van de omzetdaling kan teruggebracht worden tot de impact van de sociale onrust, met stakingen en winkelsluitingen, waarmee Delhaize kreeg af te rekenen nadat het management een forse herstructurering aankondigde. Die zou tot 2.500 banen kunnen kosten. De vakbonden verzetten zich fel tegen die plannen. Pas na de zomer zullen ze rond de tafel gaan zitten met de directie om de situatie te bespreken.

Het wordt afwachten of het management van de groep daar donderdag diep op zal ingaan. Muller liet de communicatie grotendeels over aan zijn Belgische CEO Denis Knoops, en beperkte zich tot een korte mededeling in het oorspronkelijke persbericht over de herstructurering. Het valt ook af te wachten of Delhaize een cijfer zal plakken op de impact van de stakingen op de cijfers. Het management zal zich ervoor hoeden om, nog voor de onderhandelingen met de vakbonden starten, olie op het vuur te gooien.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud