Après chat: analyses binnen welk kader?

Dit wordt een theoretisch blogpostje, enkel voor de liefhebbers van het genre. Tijdens onze week-marktenchat hadden we het op een bepaald moment over Europa vs. de VS en ook over Azië.

Dat is een valabele manier van denken, in termen van beleggingsanalyse die rekening houdt met regionale verschillen en dus ook opportuniteiten. Ik denk dat dit nog verder kan worden verfijnd (zie mijn reactie in de chat om 12.26 uur).

"Europa" is nogal groot en divers namelijk. De demografische ontwikkeling in een land zoals Frankrijk is heel verschillend (positiever) dan in Duitsland bijvoorbeeld. Het valt ook op dat de Franse economie blijkbaar vrij goed kan standhouden. 

Ook valt op dat bv. in België de lokale politieke crisissen nauwelijks of geen invloed hebben op de beurs - omdat bedrijven nu eenmaal in een geglobaliseerde wereld werken. Dat geldt zelfs in de VS waar de grote indices vooral bestaan uit bedrijven voor wie de toestand in Azië al even relevant is als die in Detroit.

Een interessante denker over hoe het regionale, de staten en de grote regio's samenhangen is Immanuel Wallerstein - de man die de notie "wereldsysteem" ontwikkelde en die het over de interactie tussen centrum en periferie heeft.

Zijn uitgesproken maatschappijkritische instelling kan niet verhinderen dat hij ook wordt gelezen in de grote financiële centra. Dat komt omdat de man minstens aanzet tot nadenken over cycli en structurele tendensen op langere termijn. Volgens hem zitten we in een periode van volatiliteit die niet enkele maanden zal duren, maar een aantal jaren. Meer over Wallerstein kan u lezen op Belgian Affairs.

De vraag is evenwel of we regio's hiërarchisch kunnen denken: stad, provincie, land, continent, groep landen (opkomende landen, het Westen, ontwikkelingslanden enz).

Global Cities

Mark Thoma op Economists' View geeft in dit verband een ander perspectief en verwijst hierbij naar het werk van Saskia Sassen: A Sociology of Globalization (2007). Zij argumenteert dat met name "global cities" intens geconnecteerd zijn met wat vroeger lineair geordende hiërarchishe niveau's waren: land, internationale regio enz.

Een beetje kort door de bocht, maar dat correspondeert met wat we aanvoelen wanneer we in Londen of New York rondlopen: het zijn steden die in werkelijkheid internationale knooppunten zijn en niet louter deel uitmaken van het land waarin ze geografisch zijn gesitueerd. Dat geldt ook voor HongKong, Singapore enz.

Het kan dus de moeite lonen te kijken in welke mate een bedrijf afhankelijk is van zo'n globale megastad eerder van van een bepaald land of zelfs continent. Dit doet ook denken aan de analyses van Richard Florida, die eerder denkt in termen van megaregio's (zoals Amsterdam-Rijsel-Ruhr-Antwerpen-Brussel) en die bv analyseert hoe die structuren veranderen door de crisis.

Sassen staat ook lang stil bij de politieke dimensie, waarbij zij het heeft over een concentratie van macht op het niveau van supranationale instellingen, die onttrokken zijn aan effectieve democratische controle maar die wel wereldwijd een impact hebben op het leven van de burgers en uiteraard van de economie.

Op een moment dat de kernlanden van het marktsysteem sterk opschuiven richting overheidsinterventie en China in de richting van de markt, versterkt de analyse van Sassen nog het besef dat een belegger niet alleen moet kijken naar de complexe samenhang van megaregio's en -steden, maar ook naar de politiek van centrale banken en supranationale instellingen (IMF, Europese Unie, G-20 enz).

Roland Legrand


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud