Complexiteit als argument tegen het bankverzekeringsmodel

In de krant van dinsdag staat een interessante analyse van het bankverzekeringsmodel (van Stefaan Michielsen).

Bear&Bull schreef maandag al dat analisten hun twijfels hebben over de deugdelijkheid van het model - toch in termen van beurswaarde.

Voor het bankververzekeringsmodel worden veelal twee hoofdargumenten gegeven: het rendabiliseren van het kantorennet, en risicodiversificatie.

Voor het eerste argument moeten we ervan uitgaan dat veel afhangt van de organisatiekracht van de betrokken instelling om dat voordeel ook echt tenvolle te realiseren. Inmiddels blijkt dat banken goed scoren bij het verkopen van levensverzekeringen, maar minder bij schadeverzekeringen.

Het tweede argument is niet zo evident als het lijkt.

Stefaan vermeldt twee belangrijke episodes die een vraagteken zetten bij de risicodiversificatie:

  • De crisis in 2001. De banken hadden toen te lijden onder het uiteenspatten van de internetzeepbel. Maar ook de verzekeringstak had het toen moeilijk door de slechte beurs en de lage rente. Daarbij kwamen dan nog grote schadedossiers zoals de aanslagen van 11 september 2001 en de orkaan Andrew.
  • Fast forward naar 2008. De banken werden uiteraard midscheeps getroffen, maar ook de verzekeringsafdelingen kregen klappen, met name in hun beleggingsportefeuilles. Op de markt van de kredietderivaten kunnen credit default swaps worden beschouwd als een verzekeringsproduct (tegen wanbetaling).

Er is evenwel nog een element dat tegen het model van de bankverzekeraar lijkt te pleiten: dat van de complexiteit. Niet geheel toevallig in deze crisistijdens is het thema van de complexiteits- en netwerktheorie brandend actueel in academische kringen (zie deze paper over complexiteit).

De Nederlandse centrale bank verwees in een recente studie op de bijkomende complexiteit van een bank-verzekeraar, die soms moeilijk te managen is en daarom extra risico's met zich meebrengt, zo schrijft Stefaan. En laat ons niet vergeten: bankkantoren kunnen dan al een interessant distributiekanaal zijn voor verzekeringsproducten, dat kan ook met een distributie-akkoord of een joint venture.

We streven ernaar discussies over een langere periode te laten lopen. Daarom hebben we een discussieforum opgestart voor abonnees waar ook over het bankverzekeringsmodel wordt nagedacht. Indien u abonnee bent kan u onder meer over dit thema terecht op een exclusief discussieforum. Dat forum zal nog volop worden uitgebreid!

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud