Advertentie

De balans als kanariepiet in de dividendmijn

Nu het ergste van de crisisjaren achter de rug lijkt, zitten heel wat bedrijven op een aanzienlijk aangesterkte balans. De analisten van KBC Securities lichtten die balansen door, om te zien welke bedrijven op overtollige cash zitten, die mogelijk naar de aandeelhouders kan vloeien. Een overzicht.

'King Cash of Queen Spend'. Dat is de titel van het lijvige rapport van KBC Securities. Ze namen er hun hele Benelux-universum bij, en doorploegden de balans van al die bedrijven. Banken, holdings en bevaks lieten de analisten buiten beschouwing, omdat daar specifieke regels gelden voor de cash op de balans. Ook de cashverslindende biotechbedrijven namen ze niet mee in deze oefening.

Maar zelfs dan nog konden de analisten een duidelijk onderscheid maken tussen bedrijven die nog kampen met een relatief hoge schuldenlast, en bedrijven die hun schuldenberg intussen dusdanig onder controle hebben (of er gewoon geen meer hebben) dat aandeelhouders zich mogen beginnen afvragen wat die bedrijven gaan doen met hun 'overtollige' cash: hoger dividend, aandeleninkoop of overnames.

Geen balansrisico's

Eerst even snel kijken naar de bedrijven die voorlopig nog de handen vol hebben met het beheren van hun schulden. De maatstaf die wordt gehanteerd, is de verwachte verhouding nettoschuld - recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) op het einde van dit jaar. KBC Securities benadrukt dat ze hiermee niet willen stellen dat ze bij die bedrijven balansrisico's zien. Elk bedrijf heeft een eigen verhaal voor die hoge schuldratio's.

Het overzichtje:

Een opmerkelijke passage is die van Option, waar zelfs geen schuldratio op geplakt kan worden. Dat komt omdat het bedrijf zelf een negatieve rebitda heeft voorspeld voor 2014. Dan kan die verhouding niet berekend worden. De hoge schuldpositie van Elia is dan weer te verklaren door het regelgevend kader, dat het bedrijf toelaat om tot 67 procent van het balanstotaal uit schulden te laten bestaan.

Uitersten

Maar uiteraard is dat niet het lijstje waar het hier echt om gaat. Wat we vooral willen te weten komen, is welke bedrijven een aanzienlijk comfortabeler schuldpositie hebben, en zich dus kunnen afvragen wat ze gaan doen met die manoeuvreerruimte. Van alle bedrijven in de Benelux die KBC Securities opvolgt, zullen er volgens de berekeningen van de analisten 14 op het einde van dit jaar op een netto cashpositie zitten:

Let wel, bovenstaande lijstjes zijn de uitersten. Daar tussen in zitten nog bedrijven die geen netto cashpositie hebben, maar evenmin schuldenzorgen hebben. En die bedrijven kunnen ook denken aan bepaalde initiatieven. Een mooi voorbeeld is AB InBev, dat momenteel nog de schulden van de overname van Corona-brouwer Grupo Modelo aan het verteren is. De schuldratio zit lichtjes boven de 2, maar dat belet niet dat 's werelds grootste brouwer regelmatig gelinkt wordt aan zijn grootste concurrent SABMiller.

En AB InBev prijkt ook in het overzicht van bedrijven waarvan KBC Securities de sterkste dividendgroei verwacht in de komende 2 jaar. Dat lijstje geven we u gewoon zo mee:

Dit is zeker geen zaligmakende oefening. Een bedrijf met relatief hoge schulden kan om eender welke reden alsnog beslissen om het dividend te verhogen. Net zoals een comfortabele cashpositie geen garantie is op dividenden, denk maar aan Picanol. Daar hield topman Luc Tack sinds zijn machtsgreep in 2009 alle cash binnen het bedrijf, om dan in één trek aan het werk te zetten met de instap bij Tessenderlo . En als AB InBev opnieuw het overnamepad optrekt met een megadeal, zal dat niet zonder gevolgen blijven voor de te verwachten dividendgroei.

Use with caution, is dus de boodschap. Maar dat belet niet dat het altijd de moeite loont om eens naar de balans van een bedrijf te kijken vooraleer er in te investeren.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud