De ene crisis verbergt een andere

Herinnert u zich nog de sombere berichten over Oost-Europa, waar een nakende financiële crisis ook zware schade zou toebrengen aan West-Europa? Dat soort huiveringwekkende scenario's zijn de laatste tijd minder prominent aanwezig in de blogosfeer en in de rest van de pers. Of niet? De toestand in Letland zorgt wel degelijk voor ongerustheid.

Alphaville (FT.com) merkt op dat maandag de Rigibor (de locale interbankenrente) nieuwe hoogtepunten haalde. Edward Hugh titelt op zijn blog For a Fistful of Euros: Latvia - devalue now or devalue later?

Het opgeven van de koppeling aan de euro zou direct gevolgen hebben voor de Baltische buren Estland en Litouwen (die ook hun munten koppelden aan de euro), en verder weg ook voor Bulgarije, zo scrhijft Hugh.

De hele toestand blijft wegen op landen die economische en financiële problemen hebben op de wat langere termijn zoals Hongarije en Roemenië, ook al acht Hugh het onwaarschijnlijk dat er op korte termijn dramatisch negatieve ontwikkelingen zouden zijn.

Op langere termijn kijkt hij met enige ongerustheid naar Rusland en naar de olieprijzen. Problemen in Rusland zouden wel degelijk destabiliserend zijn voor Centraal- en Oost-Europa.

Waar Hugh echt ongerust lijkt over te zijn, is de langere termijn. De crisis in het Oosten gaat voor hem niet zozeer over de kortetermijndruk op de liquiditeits- en betalingsbalansposities maar eerder over de duurzaamheid van de economische ontwikkeling op langere termijn.

Het gaat hierbij over heel fundamentele zaken, die niet zomaar zijn op te lossen. Hugh beklemtoont dat de regio in vergelijking met West-Europa arm is, en waar de bevolking snel veroudert en afneemt.

De huidige problemen, die reëel genoeg zijn, moeten dus worden gezien in een bredere context, die heel wat vragen doet rijzen over de zin van het huidige koppelingsbeleid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud