'De Fed verlaagt nog niet'

Niemand die echt weet of de Federal Reserve de rente op de fed funds verlaagt voor de vergadering van 18 september. Maar MarketBeat  somt alvast vijf redenen op waarom de Fed volgens hen niet beweegt tot 18 september en misschien zelfs dan nog niet.
1) Voorzitter William Poole van de St Louis Fed en voorzitter Jeffrey Lacker van de Fed van Richmond lieten duidelijk verstaan dat de Fed niet geneigd is tot verlagen.
2) Off the record commentaren uit de hoek van de Fed laten verstaan dat de Fed van oordeel is dat de toestand niet verslechtert en integendeel gradueel verbetert.
3) De Fed heeft al allerlei middelen ingezet om de liquiditeit te verbeteren.
4) De werkloosheidsgraad blijft nog laag en de inflatie nog hoog.
5) Het lijkt er op dat de Fed wil duidelijk maken dat zij niet zomaar snel tussenkomen om het hachje te redden van te roekeloze financiële spelers.

Maar zoals gezegd, niemand buiten de Fed die écht kan weten wat de komende uren en dagen wordt beslist. Dat belet de markten niet op dit moment toch volop rekening te houden met steun van de Federal Reserve.

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud