De Grauwe: hedgefondsen reguleren

De beurzen gaan vanochtend hoger, na een interventie van de Japanse centrale bank, een signaal van de Zuid-Koreaanse centrale bank dat zij klaar staat om tussen te komen en een 'fine tuning' operatie van de ECB.

Het debat over de manier waarop een aantal instellingen blijkbaar onverantwoorde risico's namen, gaat evenwel zeker nog niet liggen. Activiteiten van hedgefondsen moeten worden ondergebracht in eenzelfde kader van toezicht en regelgeving als de andere bankactiviteiten, zo schrijft professor economie Paul de Grauwe van de Leuvense universiteit in een commentaar in de Financial Times. Banken schuiven immers een deel van hun risicovollere activiteiten door naar hedgefondsen, en mogen niet zomaar verwachten dat de centrale banken hen ook daar automatisch ter hulp schieten zonder enige tegenprestatie of controle.

De Grauwe geeft toe dat zulks niet eenvoudig zal zijn omdat dan internationaal moet worden samengewerkt, maar hij acht het toch noodzakelijk om de financiële stabiliteit te vrijwaren.

De centrale banken moesten de voorbije dagen tussenkomen omdat er een reëel gevaar was ontstaan voor het financieel systeem. Maar tegelijk blijft er volgens de professor het gevoel dat te veel financiële instellingen er nu goedkoop vanaf komen. Er is een probleem van moral hazard: instellingen nemen grote risico's, indien het goed gaat verdienen zij daarbij veel geld, wanneer het slecht gaat snellen de centrale banken toe om het systeem overeind te houden. De centrale banken doen dat omdat het dit systeen een collectief goed is, dat moet worden beschermd, maar de belangen van de individuele banken zijn uiteraard particuliere belangen.

De Grauwe verwijst naar de 19de eeuwse Britse economist Walter Bagehot, die zei dat bij crisis centrale banken liquiditeit moeten verschaffen tegen een 'strafrente'. Concreet had de ECB liquiditeiten kunnen voorzien waarbij de kortetermijnrente zich zo'n half procentpunt boven 4 procent (de 'normale' rente nu) zou situeren. Niet genoeg om een moral hazard probleem uit de wereld te helpen, maar wel een signaal dus.

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud