Advertentie

Een drukke agenda

De markten lijken steeds meer in de ban te zijn van macro-data en van politieke gebeurtenissen. Ik heb alvast een lijstje gemaakt met data voor de komende maanden die in dat opzicht heel belangrijk lijken. 

Uiteraard kan de markt sterk bewegen op nog heel andere momenten: naar aanleiding van mee- of tegenvallende macrocijfers bijvoorbeeld (zoals vandaag: om 14.30 uur is er het Amerikaanse banenrapport), of bij mee- of tegenvallende veilingen van staatsschuld, of door politieke gebeurtenissen (vallende regeringen, uit de hand lopende manifestaties... ). 

Maar toch, hier dus enkele cruciale politieke data en momenten voor de komende maanden - met dank aan mijn collega's Dirk De Wilde en Kris Van Haver voor de Europese agenda

- De EU-lidstaten en het Europese parlement ruziën nog over laatste details over de six-pack: zes wetgevende voorstellen voor een veel sterkere bewaking van begroting en economisch beleid van de EU-lidstaten, met financiële straffen voor lakse landen. 

- Op 8 september spreekt president Obama het Congres toe over de moeilijke economische situatie en de werkloosheid. 

- De Europese ministers van Financiën vergaderen op 16 september en 17 september. Ze moeten bv nagaan of het Griekse saneringsprogramma op koers zit. De Griekse economie krimpt op een zorgwekkende wijze. Tegen eind september heeft Griekenland een nieuwe tranche nodig van 8 miljard euro. 

Tegen midden september zou er ook een akkoord moeten zijn over de Finse vraag om garanties te krijgen in ruil voor een tweede lening aan Griekenland. 

- Op 20 en 21 september vergadert het beleidsorgaan van de Federal Reserve om te beslissen over al dan niet nieuwe stimuleringsmaatregelen. 

- Van 23 tot 25 september is er de jaarvergadering van het IMF. Er woedt een strijd tussen het Fonds en Europa over de kapitaalsterke van de Europese banken. Volgens het IMF is die problematisch, Europese beleidsverantwoordelijken vinden van niet. 

- Tegen eind september zouden alle lidstaten de uitbreiding en flexibilisering van het noodfonds EFSF moeten hebben geratificeerd. Dat moet obligaties kunnen kopen en preventieve leningen verstrekken. 

- Op 17 en 18 oktober vindt de Europese Top plaats. Er zou een Europese regering moeten komen, een sturing van de eurozone op het hoogste niveau (presidenten en premiers). Wat over een gezamenlijk schuldbeheer? 

- De G20 op 3 november en 4 november gaat het onder meer hebben over een taks op financiële transacties. 

Indien u nog andere cruciale momenten ziet, laat het weten in de reacties, dan vul ik de lijst verder aan. 

Meer over dit alles en over de marktenactualiteit van de dag van 12 uur tot 12.30 uur. 

Advertentie
Gesponsorde inhoud