Advertentie

Een gokje op de dollar? Lees eerst Soros.

Het is een vraag die op heel wat middagchats wordt gesteld: wat gaat de euro/dollar doen? Best interessant, want uiteindelijk gaat het over het wel en wee van de eurozone en de VS, over de internationale handel en over de reservemunt van de planeet. 

Alleen, zoals bij de meeste marktenvragen, zekerheid terzake is niet te krijgen. Mijn collega Daan Ballegeer stelde vast dat de euro op twee weken tijd zo'n 6 procent steeg en gisteren op 1,37 dollar het hoogste peil in twee maanden bereikte. Meer dan reden genoeg om een rondvraag te doen. 

Europa werkt aan verbeteringen voor het noodfonds voor landen met schuldenproblemen, maar Peter De Keyzer (Petercam) en Peter Vanden Houte (ING België) waarschuwen dat de solvabiliteitsproblemen van bepaalde landen er niet mee uit de wereld worden geholpen. 

U wou een duidelijke voorspelling? Hier komt ze: De Keyzer verwacht dat de euro tegen eind 2012 naar pariteit met de dollar gaat. 

U wil een voorspelling voor de komende weken? Vanden Houte verwacht dat het de komende weken watertrappelen wordt, tussen 1,30 en 1,40 dollar. 

Over nu naar Robert Barrie (Credit Suisse). Deze expert vindt dat de problemen in de eurozone niet zo dramatisch zijn. Het lijkt echt een randfenomeen. Barrie stelt vast de het begrotingstekort in de VS groter is dan dat van de eurozone en de schuldratio is er ook hoger dan in de meeste eurolanden.

Erik Nielsen (Goldman Sachs) beaamt: er zijn gruwelijke zwaktes in de eurozone, maar we spreken over maximum 5 tot 10 procent van de economie." Hij ziet de euro verder stijgen. 

Enigszins terzijde: ik ben sinds gisteren een boek aan het lezen van George Soros, The Crash of 2008 and what it means. Ik vind zeker de hoofdstukken drie en vier interessant, waar hij de beste uiteenzetting totnogtoe geeft van zijn theorie van de reflexiviteit van de markten. 

Ik zal nog uitgebreider posten over het boek, maar wat ik apprecieer is Soros de nadruk legt op de onbepaaldheid en de onzekerheid. De reflexiviteit heeft onder meer te maken met het erkennen dat we handelen op basis van onvolledige informatie, dat we informatie vertekenen (we maken immers zelf deel uit van het geheel wat we willen begrijpen), en we willen ook meer dan "zuivere kennis", we willen ingrijpen in "de werkelijkheid" (met name door te beleggen, te handelen). 

Het boek zal u niet leren hoe u met zekerheid de dollarkoers kan voorspellen. Het geeft (hoop ik) wel theoretisch onderbouwde inzichten over hoe markten werken, en hoe in bepaalde gevallen de kijk van marktdeelnemers op wat er gebeurt de economische fundamentals zelf verandert. 

Hier hoort en ziet u Soros zelf zijn benadering uitleggen:

Meer over dit alles, en over de actualiteit van de dag, tijdens de middagchat, start om 12 uur.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud