Een verloren decennium voor durfkapitaal?

In mijn meer optimistische dagen denk ik dat de VS sneller dan verwacht deze crisis gaan te boven komen dankzij hun innovatie-vermogen en vooral hun vermogen om heel snel van innovaties naar marktklare producten en diensten te evolueren. Hierbij speelt durfkapitaal een belangrijke rol (en de nauwe verwevenheid tussen universiteiten en startende bedrijven).

De durfkapitaalsector lijkt er evenwel slecht aan toe te zijn. De bekende investeerder en media-expert Paul Kedrosky schreef hierover een rapport (pdf) voor de Kauffman Foundation:Right-sizing the US venture capital industry.

In dat rapport legt hij uit dat de sector financieel slecht presteert. Hierdoor dreigen investeerders zich terug te trekken. De komende jaren zou het investeringstempo dan ook kunnen halveren.

Een sector die hierbij zeker een klap zou kunnen krijgen, zijn de investeringen in informatietechnologie. Het is een sector die matuur aan het worden is met dalende kapitaalvereisten voor wat de meer innovatieve activiteiten betreft.

Propere technologie is mogelijk nog wel interessant, maar ook daar zal een krimp zich opdringen om tot interessante returns te komen.

Tegen het jaareinde zullen de financiële prestaties van de durfkapitaalsector in de VS wellicht negatief worden wanneer de bubbel-prestaties van 1999 niet meer meetellen.

De vraag is of dit een drama hoeft te zijn voor technologie-investeringen. Ik kan het niet inschatten voor andere sectoren dan de informatietechnologie, maar in de internetsector valt op dat de kapitaalvereisten voor nieuwe projecten bescheidener worden, toch zeker voor web2.0-achtige projecten (gebaseerd op het delen van informatie, connecties en inspanningen, content die door de gebruikers zelf wordt geleverd enz).

Dit betekent dat de "mislukkingskost" ook lager is: men kan het zich veroorloven 9 keer te mislukken om met een tiende project sterk te scoren. De vraag is uiteraard wat "scoren" betekent. Twitter en Facebook zijn bijzonder belangrijke netwerken aan het worden, maar het financieel rendement is beperkt of zelfs (voor Twitter) onbestaande.

Tegenover lagere kapitaalvereisten staan dus lage of onbestaande returns. Net zoals in de mediasector blijven projecten soms gewoon draaien dankzij een echt "geloof" dat het op lange termijn financieel goed zal komen, of dankzij mechanismen die op zich niet beantwoorden aan de logica van de kapitaalmarkten.

Hierbij denk ik dan aan fenomenen zoals samenwerking van het open-source type, waarbij mensen tijd en geld investeren omwillen van het prestige en de maatschappelijke erkenning eerder dan voor onmiddellijk financieel gewin (indirect kan open-source uiteraard wél financieel lonend zijn).

In elk geval, Paul Kedrosky is een heel interessant man om te blijven volgen. U kan dat doen via zijn blog Infectious Greed en via Twitter.

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud