Europa moet het Amerikaanse stresstest-voorbeeld volgen

De Amerikaanse stresstests gaan nog veel reacties losweken, maar zij hebben de verdienste dat ze bestaan én dat er uitvoerig over wordt gecommuniceerd.

Ook Europa werkt aan stresstests voor banken, of beter gezegd, het comité van Europese banktoezichthouders (CEBS) en de Europese Centrale Bank (ECB) onderzoeken of dergelijke tests wenselijk zijn. Eens te meer nogal verbijsterend. De Europese banken deden het bepaald niet schitterend tjdens deze crisis, en de internationale dimensie van de problemen is onmiskenbaar. Waarom dan zo voorzichtig onderzoeken of die tests wenselijk zijn?

Wellicht omdat de Europese landen nog altijd de globalisering beschouwen als iets dat geldt voor bedrijven, maar niet voor beleid, toezicht en politiek? En stresstests liefst nationaal houden?

Er is wellicht nog een reden. De diepgewortelde reflex in een aantal landen om potjes gedekt te houden. Voorzitter Eddy Wymeersch van het Europese Comité van effectentoezichthouders (CESR) vindt het wel goed dat Europa werkt aan stresstests, maar vindt tegelijk dat dit discreter moet verlopen dan nu in de VS.

Ik denk dat precies deze discretie, lees gebrek aan transparantie, leidt tot een vertrouwensbreuk tussen de banken en het publiek. Wellicht met de beste intenties bleven banken tijdens het hoogtepunt van de crisis de ernst van de problemen ontkennen. Het is heel moeilijk nu te gaan verwachten dat de financiële communicatie van de banken plots zoveel geloofwaardiger zou overkomen.

De VS geven het voorbeeld met een diepgaand publiek debat op basis van cijfers en hypotheses die door iedereen kunnen worden nagetrokken, aanvaard of verworpen worden. Dat is de manier om in de 21ste eeuw met mondige bevolkingen om te gaan.

Of denkt u dat de Amerikaanse stijl in Europa zou leiden tot destabilisatie van banken, en dat stresstests toch best discreet verlopen? Aarzel niet het debat aan te gaan!

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud