Advertentie

Fiscale strop dreigt voor Google-belegger

Google-oprichters Larry Page (links) en Sergey Brin bezitten het merendeel van de B-aandelen waaraan de meeste stemrechten zijn verbonden. ©REUTERS

Heeft u aandelen van Google gekocht? Dan verkoopt u ze best voor donderdag. Er is immers een gerede kans dat de fiscus 12,5 procent van uw belegging zal confisqueren.

Volgende week ontvangen de aandeelhouders van Google een ‘Class C Dividend’ voor elk aandeel van de zoekgigant dat ze bezitten. Hoewel de naam anders suggereert, gaat het hier niet om een dividend, maar om een aandelensplitsing.

Google heeft een aandeelhoudersstructuur met meervoudige stemrechten. De A-aandelen die u en ik op de beurs kunnen kopen hebben enkelvoudig stemrecht. De B-aandelen, in handen van de oprichters van Google, hebben 10 stemrechten per aandeel.

Met de aandelensplitsing creëert Google een nieuwe klasse, C-aandelen, zonder stemrechten. Elke houder van een A- of B-aandeel ontvangt een C-aandeel voor elk aandeel dat hij bezit. Deze C-aandelen zullen noteren met de originele ticker GOOG, terwijl de A-aandelen een nieuwe ticker GOOGL krijgen.

Met de nieuwe aandelenklasse wil de Google-top haar beslissingsmacht betonneren - er komen immers dubbel zoveel aandelen in de markt zonder stemrechten -, al luidt de officiële verklaring dat de maatregel bedoeld is om de liquiditeit te verhogen.

Vermits het aantal uitstaande aandelen verdubbelt, zal de waarde van een Google-aandeel halveren. Ook de winst per aandeel wordt gedeeld door twee. Merk op dat aandeelhouders van Google niet armer of rijker worden. Waar ze vroeger één aandeel van 1.200 dollar bezaten, hebben ze er na de splitsing twee van 600 dollar, één met stemrecht en één zonder.

Maar dat is mogelijk buiten de Belgische fiscus gerekend. Er is een goede kans dat de belastingadministratie 25 procent roerende voorheffing zal heffen op het Class C Dividend. 25 procent op de helft van uw belegging, dat is een fikse factuur van 12,5 procent op uw totale Google-inleg of zo’n 150 dollar per Google-aandeel.

‘Het gaat hier om een oud zeer’, zucht Tim Nijsmans, vermogensbeheerder bij Dierickx Leys. ‘Bij de afsplitsing van aandelen gaat de fiscus uit van een zeer enge interpretatie. Ieder effect dat gecreëerd wordt uit het originele effect, wordt beschouwd als een nieuw effect met onbelaste reserves. En daar is dan roerende voorheffing op verschuldigd.’

Om die reden kreeg de belegger in het verleden al een fikse belastingfactuur voor de kiezen bij afsplitsingen van spin-offs bij populaire aandelen als Siemens (Osram), Vodafone (Verizon Communications) en Altria (Kraft). Telkens werd een divisie afgesplitst en kregen de bestaande aandeelhouders nieuwe aandelen van de afgesplitste entiteit. In wezen een neutrale operatie, maar niet in België.

Telkens beschouwt de Belgische fiscus die afsplitsing als een verkapte dividenduitkering en slaat hij toe met een belastingtarief van 25 procent. En om diezelfde reden lopen de Google-aandeelhouders vandaag in het vizier omdat de nieuwe C-aandelen juridisch niet hetzelfde zijn als de A-aandelen.

Hoewel het zo klaar als een klontje is dat het hier om een (toegegeven onconventionele) aandelensplitsing gaat, laat de Belgische fiscus niet in zijn kaarten kijken. ‘Of het al dan niet om roerende inkomsten gaat waarop roerende voorheffing verschuldigd is, hangt af van de feitelijke en juridische omstandigheden waarin de verrichtingen uiteindelijk hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden en waarvan we momenteel geen kennis hebben’, klinkt het in een antwoord per mail. ‘Daardoor is het dan ook niet mogelijk een concreet antwoord op de vraag te formuleren.’

Hallo? Al de nodige informatie is toch te vinden op de officiële investor-relationswebsite van Google? Toch niet, verduidelijkt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, aan de telefoon. ‘Die informatie komt van hen. We moeten Google daar toch zomaar niet in volgen? Dat is promopraat. We bekijken zoiets geval per geval.’

Dubbele belasting

Navraag bij de banken leert dat sommige al zeker de voorheffing zullen aftrekken. ‘De geschiedenis leert dat de banken bij de minste twijfel roerende voorheffing inhouden’, zegt fiscaal advocaat Anton Van Zantbeke van Rivus. ‘De regels worden zeker niet in het voordeel van de belegger uitgelegd. Want als de bank fout is, dan moet ze op de blaren zitten. De belegger weet van niets, want het geld heeft nooit op zijn rekening gestaan.’

Om zo’n aanslag te vermijden is het beter dat beleggers hun Google-aandelen verkopen voor de stock split, die uiterlijk donderdag aanvangt. Later kunnen ze voor hetzelfde bedrag aandelen terugkopen. Daar betaalt u dan wel telkens transactiekosten en beurstaksen op. Vervelend, maar die kosten zijn peanuts vergeleken met de eventuele belastingfactuur. Even vervelend is dat de Belgische fiscus blijkbaar niet in staat is om beleggers op voorhand duidelijkheid te verschaffen.

Dit is niet de enige manier waarop de fiscus een Belgische langetermijnbelegger een spaak in het wiel steekt. Al jaren is de dubbele belasting op buitenlandse dividenden een doorn in het oog. In België komt de roerende voorheffing bovenop de voorheffing die al in het thuisland is afgehouden. Daarvan kunt u wel een deel terugeisen, maar dat is een tijdrovende bezigheid die heel wat administratie met zich meebrengt.

Of u kan uw bank mandateren om de klus te klaren, maar die rekent daarvoor flink wat euro’s kosten aan. Met het dividendenseizoen voor de deur zal de wereldvreemde houding van de fiscus opnieuw flink wat knarsetanden veroorzaken bij beleggers.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.