Advertentie

Gijsels: 'Hoed u voor de pijl in de rug!'

Portugal dat dan toch hulp moet vragen bij Europa. Politieke strubbelingen in Ierland of Griekenland. Het zou naar nieuws zijn, maar moest dit gebeuren in de loop van volgend jaar, het zou niemand verbazen. 

Dat is dan tegelijk ook goed nieuws, want wellicht houden de risicobeheerders al een tijd rekening met dergelijke scenario's. Wat voorzien kan worden, is in dat opzicht minder erg, zo zei Philippe Gijsels, hoofd research BNP Paribas Fortis Global Markets, vanmiddag tijdens een etentje. 

Waar is hij dan wél bang voor? Welnu, voor onaangename ontwikkelingen die helemaal ingaan tegen de verwachtingen. "Het gevaar is niet de kogel voor u, maar de pijl in de rug". Bijvoorbeeld een accident op de groeimarkten. Iedereen pleit al een  hele tijd voor blootstelling aan die snel groeiende economieën, wat heel begrijpelijk is. Maar net daarom zou het een lelijke tegenvaller zijn, moest die massaal gevolgde strategie aan het wankelen worden gebracht. 

Voor de eurozone daarentegen toonde Gijsels zich al bij al optimistisch. Hij rekent op een ommezwaai van Duitsland (zie ook ons overzicht over de schuldencrisis). "Wie had begin 2010 gedacht dat de ECB staatsobligaties ging inkopen? Toch gebeurt het nu", aldus Gijsels. 

Hij denkt overigens dat de ECB in de loop van 2011 nog veel meer obligaties zal inkopen. 'Een veelvoud van wat de centrale bank vandaag al ingekocht heeft.' Ter herinnering: vandaag staat de teller voor Frankfurt op ruwweg 70 miljard euro. 'Maar de ECB zal  in een positie komen waarbij ze niet anders kan dan almaar meer schulden van de europeriferie op haar balans te laden.'

Ik vroeg hem naar de toestand in de VS en Japan. Telkens landen waar, net zoals in Europa, moedige politieke beslissingen moeten worden genomen, maar vooralsnog uitblijven. Ondertussen wordt het schuldenprobleem erger, en vooral, er wordt geen perspectief geboden over hoe die problemen op middellange termijn worden aangepakt.  

Gijsels beaamde de visie van Nouriel Roubini, die op korte termijn een stimulerend beleid verstandig acht maar tegelijk op middellange termijn een duidelijke exitstrategie zou willen zien. Maar dan moet een dergelijke strategie wel worden geformuleerd. 

Maar wat wanneer men de beleidsrisico's in Europa, de VS en Japan wil vermijden, en tegelijk wil rekening houden met het feit dat de opkomende markten niet noodzakelijkerwijs altijd goed presteren?

Gijsels suggereert in zo'n geval 'kwaliteitspapier', ook al blijft de rente nog laag. Goud vindt hij een mindere optie: wanneer er een probleem zou ontstaan met opkomende markten, weegt dat op de grondstoffen en is de kans groot dat het goud wordt meegetrokken (tenminste, wanneer het niet gaat over een militair conflict). 

Opvallend: ook vastgoed kan zijn goedkeuring wegdragen. Schuldfinanciering kan hierbij helpen zich in te dekken tegen inflatoire ontwikkelingen (een kans die hij nu hoger inschat dan een jaar geleden toen hij eerder voor deflatie vreesde). Wel is het zaak hierbij te letten op interessante kasstromen. Uiteindelijk moet de bankier ook bij vastgoedinvesteringen betaald worden... 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud