Hoe vrienden maken? Creëer een begrotingstekort!

Als er al iets leuk is aan begrotingsperikelen, is het blijkbaar dat je er als land een pak vrienden mee maakt. Werden Portugal, Italië, Griekenland en Spanje totnogtoe tot de PIGS-landen gerekend, dan werd die vriendenkring intussen uitgebreid tot de zo mogelijk nog minder flatterende STUPID-club: Spanje, Turkije, het VK (UK), Portugal, Italië en Dubai.

Met dat nieuwe acroniem verdwijnt meteen het hele debat of Ierland dan wel Italië tot de PIGS-landen behoort meteen naar de achtergrond. Sinds Ierland bijzondere strenge maatregelen nam om zijn begroting te saneren, woedde er onder beleggers al langer discussie of de voormalige Keltische Tijger nog tot het lijstje probleemlanden mocht behoren. 

Vraag blijft hoe veelzeggend al die nieuwe afkortingen wel zijn. Dat er in politieke kringen wordt gemord over de denigrerende toon waarop tegenwoordig over de Zuid-Europese landen wordt gesproken, is geen verrassing. Maar ook onder economen wordt ervoor gewaarschuwd niet alles over dezelfde kam te scheren.

Zo liet Brian Coulton, hoofd Europese landenrisico's voor het kredietratingbureau Fitch dinsdag nog in de Portugese krant Diario Economico verstaan dat vergelijkingen maken tussen de Griekse en Portugese economie 'te simplistisch' is. En zo lijkt de Mediterrane scheldtirade nog een tijdje te zullen voortduren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud