Hoogrentend deel kredietmarkten blijft in shock

Nu mijn collega Peter in de vorige post Bear&Bull duidelijk aan de meer sombere kant heeft gesitueerd, kan ik moeilijk anders dan op de ingeslagen weg verder te gaan met een somber commentaar over nakende financiële moeilijkheden bij tal van bedrijven.

Alphaville van de Financial Times merkt op dat de kredietmarkten op zijn minst voor een aantal bedrijven gesloten blijven. Dit verhoogt de kans op faillissementen bij zowel Europese als Amerikaanse bedrijven, zeker in sectoren zoals vastgoed en dan met name ondernemingen die zich diep in de schulden hebben gestoken.

Dergelijke bedrijven konden vroeger terecht op de markt voor hoogrentende (maar dus risicovollere) obligaties, maar die markten zijn sinds juli zo goed als gesloten, de langste periode sinds 2003. Alphaville zegt dat het ratingbureau Moody's al een toename ziet van bedrijven die in gebreke blijven.

Toch moet één en ander in perspectief worden gezien. De faillissementsgraad is nu nog heel laag. Moody's denkt dat wereldwijd het percentage van uitgevers van speculatieve of rommelobligaties die in gebreke blijven zal vertienvoudigen tot 10 procent tegen het jaareinde, indien het in de VS tot een recessie komt.

Het historisch gemiddelde is 5 procent, in december was dit percentage evenwel slechts iets onder de 1 procent. Moody’s ziet een paar lichtpunten, zoals het feit dat de kredietvoorwaarden in de eerste helft van 2007 nog interessant waren en dat toen vele bedrijven zich ijverig geherfinancierd hebben. Daardoor hebben zij nu nog reserves. Er werden ook akkoorden afgesloten waarbij de kredietcriteria versoepeld werden, zodat bedrijven met problemen langer kunnen blijven verderwerken.

Dit alles neemt niet weg dat wanneer er terug beleggers opdagen op de rommelobligatiemarkten, die een flink hogere rente zullen vragen tegenover de rente op staatsobligaties. Een nare zaak voor de bedrijven die zich op die markt willen financieren, maar wel gezonder voor de markt in haar geheel, omdat dit er zou op wijzen dat risico's terug ernstiger worden ingeschat.

Roland Legrand

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud