Markten onderuit, De Belegger antwoordt

De markten kelderen bij dit weekbegin. Er wordt gevreesd dat de VS in een recessie geraken of er al in  zitten, en dat dit een aanzienlijke weerslag zal hebben wereldwijd. Gert Bakelants van De Belegger en zijn analistenteam antwoordden op uw vragen over deze evolutie op de markten.

U kan Gert Bakelants ook aan het woord horen en zien in de videobijdrages op onze site.

Dank u voor de talrijke reacties, en Bear&Bull dankt ook de collega's van De Belegger voor hun medewerking!

Hoe komt het dat Fortis blijft dalen ? Als ik me niet vergis, keert Fortis een dividend uit van meer dan 1 euro. Aan de huidige koersen een rendement van zo'n 7 percent, beter dan wat welk spaarboekje, kasbon of obligatie kan aanbieden. Hoe kan het dat de koers toch zo laag blijft ?

De vrees leeft dat Fortis haar dividend zal verlagen, zeker nu de sector haar solvabiliteitsratio’s op peil tracht te houden. Vanmorgen werd zelfs geopperd dat Fortis wel eens een nieuwe kapitaalverhoging zou willen doorvoeren. Pure speculatie, maar de beurs wordt momenteel daardoor nu eenmaal gedreven. Fortis zelf beloofde al eerder het dividend te zullen handhaven, maar het vertrouwen van de markt in uitspraken van eender welk management is tegenwoordig klein, zeker van bankiers. Voor de rest blijft Fortis zoals alle andere financials last hebben van de uitdeinende subprimecrisis.

Jurgen> kijk naar Citigroup, dividend met 41% verlaagd. Geplaatst door: C. | 21/01/08 om 16:58 )

Inderdaad.

Cash om bij te kopen heb ik niet.
Maar ik heb ook geen belegd geld nodig om broodnodig iets te kopen.
Wat te doen momenteel?
Verkopen om verder verlies te voorkomen ofwel bijhouden tot betere tijden ? Geplaatst door: jan | 21/01/08 om 17:23

Verkopen in de hoop op een lager niveau te kunnen terugkopen is gokwerk. Niemand weet waar de bodem ligt. En als de beurzen dan al verder onderuitgaan, is de (bedrijfseconomische) berichtgeving vaak zo zwartgallig dat u op dat moment wellicht niet de moed hebt om opnieuw in te stappen. Op voorwaarde dat u in laaggewaardeerde kwaliteitsbedrijven belegd bent, mag/moet u de situatie uitzweten. Zoniet, is het aangewezen om de portefeuille te herschikken.

Als je deze verkoopgolf vanuit een ander perspectief bekijkt moet je zeggen dat er enorm veel aandelen worden gekocht. Wie zijn deze kopers. Toch institutionelen (dus banken en aanverwanten) denk ik? Wat valt hier verder over te zeggen? (Geplaatst door: Koen | 21/01/08 om 13:57 )

Het aantal aandelen dat verkocht wordt, is ALTIJD gelijk aan het aantal aandelen dat verkocht wordt. De huidige situatie wijst op het feit dat kopers enkel hun nek willen uitsteken bij (fors) lagere koersen. Het is momenteel een 'buyers'-market.: zij bepalen de prijs.

Ik moet in juni 2008 een grote aankoop (vastgoed) doen, die ik met geld zal financieren die uit de verkoop van mijn aandelen komt.
Wat is de beste keuze:
- Ik verkoop nu en beleg in obligaties
- Ik verkoop nu en houd cash
- Ik verkoop later
- Ik verhoog mijn exposure in aandelen, en verkoop dus obligaties.
Dank
(Geplaatst door: bobobo | 21/01/08 om 13:05 )

Een van de vele beurswijsheden zegt dat u enkel met geld mag beleggen (in aandelen) dat u niet nodig heeft. Of met andere woorden: beleggen in aandelen dient enkel in een langetermijnperspectief te gebeuren. In uw geval zou ik dan ook geen aandelen meer kopen. Ook al lijken een aantal aandelen zeer aantrekkelijk, op korte termijn (en dit is juni 2008 zeker wel), kan het altijd nog een stuk lager. Een relatief snel herstel is best mogelijk, maar dat is pure speculatie. En die kan u zich niet permitteren.

Het einde of dieptepunt van een beurscyclus wordt altijd gekenmerkt door een overdreven scherpe daling (de laatste panikeurs moeten er nog uit tegen dumpingprijzen), gevolgd door een scherpe heropleving (die niet noodzakelijk het hele verlies op enkele dagen of weken goed maakt!) Zou u in die optiek nu al een flink deel van de cash gebruiken of denkt u dat er nog meerdere procenten af moeten?(Geplaatst door: johan | 21/01/08 om 13:00 )

Kopen als de kanonnen bulderen, stelt een beurswijsheid. Probleem is dat die kanonnen nog een tijd kunnen bulderen. Nieuws over bijvoorbeeld een groeivertraging in de 'emerging markets' zou de markten nogmaals in rep en roer kunnen zetten. De bodem is met andere woorden niet te voorspellen, ook al noteren sommige aandelen heel aantrekkelijk. Het probleem strategisch benaderen, is in dit geval het verstandigste, door uw aankopen te spreiden in de tijd. Nu al laaggewaarde kwaliteitsaandelen oppikken mag, maar zorg ervoor dat je aan nog lagere prijzen kan bijkopen. Daarbij mag het gewicht van uw aandelenportefeuille in uw totaalvermogen (waaronder ook vastgoed, obligaties, termijn- en spaarrekeningen,…) gradueel opgetrokken worden. Deze strategie garandeert dat u systematisch aan aantrekkelijke prijzen zal kopen. Eens de bodem gezien en de trend keert, zal u op die manier relatief snel uit het verlies (en in de winst) geraken.

Wat ik (al een tijdje) probeer te begrijpen is het volgende:
- De inflatie stijgt, wat normaal gezien de rentevoeten zou moeten doen stijgen
- De rentevoeten blijven stabiel of dalen om een recessie te vermijden
Zijn er precedenten van zulk een combinatie? Wanneer was dat, wat was de context en hoe hebben de beurzen er op gereageerd?

Het is duidelijk dat de obligatiemarkt meer oog heeft voor de groeivertraging dan voor inflatie. De obligatiemarkt heeft geen inflatievrees en dit is als volgt te verklaren. De recessie in de VS en de groeivertraging in Europa zullen de import vanuit China en andere groeilanden aanzienlijk doen dalen. Omdat daar de jongste jaren overvloedig in productiecapaciteit werd geïnvesteerd, dreigt overcapaciteit te ontstaan. De wet van vraag en aanbod indachtig, kan dit tot lagere verkoopprijzen leiden: eerder deflatoir dan inflatoir. En daardoor kan het toch 'logisch' zijn dat de langetermijnrente daalt. Het bovenstaande scenario hoeft uiteraard niet bewaarheid te worden en dan kan de rente alsnog flink hoger. Momenteel haalt de vrees voor dergelijk scenario echter de bovenhand.

Hoe groot is de kans dat DEXIA binnen het half jaar wordt overgenomen en aan welke prijs? Als ik me niet vergis heb ik bij verschillende analisten koersdoelen van 25 en meer zien verschijnen...blijven die nu nog overeind? (Geplaatst door: patrick | 21/01/08 om 12:50)

Of Dexia binnen het half jaar wordt overgenomen, is puur giswerk. Dat weten wij niet. Het is in elk geval zo dat Dexia over een aantal controlerende aandeelhouders beschikt (o.a. Arcofin) die niet zo gemakkelijk te paaien zijn. Alles kan uiteraard, maar laat dit element uw beslissing om het aandeel te kopen (of te houden) niet domineren. De publicatie van de jaarresultaten zal cruciaal zijn of de koersdoelen van 25 euro of meer nog relevant zijn. Als blijkt dat de blootstelling van dochter FSA alsnog vrij groot is, dan zullen de winst en de koersdoelen wellicht neerwaarts bijgesteld worden. Kan Dexia aantonen dat het wel degelijk van de crisis kan profiteren (zoals ze tot nog toe stellen), dan kan de beurskoers snel hoger.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud